Automatische indexatie uit huurmodelcontract

15-4-2024

De ROZ-organisatie heeft, na gesprekken met de mededingingsautoriteit, besloten de automatische prijsindexatie uit haar modelhuurcontract te schrappen. Die is in strijd met de concurrentieregels. Dat schrijft de ACM in een persbericht. Hiermee wordt voor een deel tegemoet gekomen aan de bezwaren die Vakcentrum gemeld heeft bij de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Als alternatief voor, of aanvulling op het ROZ-model, werd begin dit jaar door het Vakcentrum met zeven andere brancheorganisaties de huurdersvariant van het ROZ-model geïntroduceerd. Die brengt meer balans in de verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen huurder en verhuurder. Door de door ACM opgelegde aanpassing, moet een verhuurder nadrukkelijker met huurders in overleg gaan over huurprijsaanpassing.

De huurdersvariant omvat meer wijzigingen. Ga voor meer informatie en de modellen naar www.vakcentrum.nl/huurdersvariant.