Disclaimer, Copyright, Privacyreglementen

Disclaimer

www.speelgoedenhobby.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en regelmatig wordt onderhouden. Desondanks kunnen wij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. SOVD aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze site. SOVD aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites van derden waarnaar wordt verwezen.

Copyright

Alle rechten van deze website berusten bij Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel. Het is verboden teksten, afbeeldingen en/of applicaties van deze website te kopiëren, te publiceren, te verspreiden of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel.

Privacyreglementen

Gebruikers en bezoekers kunnen binnen de website browsen zonder dat er persoonlijke informatie wordt verstuurd en/of gebruikt. www.speelgoedenhobby.nl is een initiatief van Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel welke uitgever is van het vakblad Speelgoed en Hobby.

Gebruik van informatie

Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel gebruikt informatie aangeleverd door bezoekers van de website speelgoedenhobby.nl alleen voor het doel zoals staat aangegeven bij de diverse onderdelen. Indien u hier geen prijs op stelt dan kunt u dit te allen tijde schriftelijk, per brief of per e-mail aangeven.

Cookies
Wanneer een bezoeker op de website komt of gebruik maakt van bepaalde applicaties, kan er een cookie op haar of zijn computer worden gezet. Deze cookie kan gebruikt worden als ‘vingerafdruk’ om bij te houden hoe vaak de website bezocht is of om te bepalen wat het laatste moment was dat de website bezocht werd. Internet browsers hebben normaal gesproken een optie waarmee gebruikers een cookie kunnen accepteren of weigeren.

Bekendmaking
Wij garanderen dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven wordt doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet of het bevoegd gezag.

Veiligheid
Ondanks dat we alle mogelijke moeite hebben gedaan om alle informatie veilig te gebruiken en te versturen binnen de site, is er toch een mogelijkheid dat informatie (zoals persoonlijke gegevens of andere informatie) bekeken wordt door derden tijdens het versturen van de gegevens via internet. Dit hangt samen met de risico's verbonden aan het medium internet. Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Neem contact met ons op
Wanneer u vragen hebt over de privacy of het gebruik van deze site, neem dan contact op met Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel. Klik hier.