LogoExclusieve acties voor abonnees, klik hier

Wij gaan verhuizen

26 maart 2018

Gebra en Vakcentrum zijn gefuseerd en gaan voortaan verder onder de naam Vakcentrum. Per 1 april 2018 worden de kantoren samengevoegd en verhuisd van Zoetermeer naar het kantoor van Vakcentrum in Woerden.

Dat geldt ook voor het kantoor van de Stichting Ontwikkeling en Voorlichting Detailhandel (SOVD), de uitgeverij van de vakbladen Gemengde Branche en Speelgoed en Hobby. SOVD opereert als zelfstandige stichting eveneens vanuit het kantoor van Vakcentrum te Woerden. Ook Stichting Artikelbeheer Gebra (STAG), eigenaar van het Platform Artikelbeheer opereert als zelfstandige stichting voortaan vanuit Woerden. 

Het correspondentie- en bezoekadres van SOVD wijzigt in
SOVD
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T: 0348 – 419771
E: speelgoedenhobby@vakcentrum.nl

Het correspondentie- en bezoekadres van Vereniging Gebra wijzigt in
Vakcentrum
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T: 0348-419771
E: info@vakcentrum.nl

STAG
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T: 0348 – 419771
E: info@platformartikelbeheer.nl

Lees meer nieuws

Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
speelgoedenhobby@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de speelgoedbranche

Aangesloten bij