LogoExclusieve acties voor abonnees, klik hier

Speelgoed en Hobby kent diverse abonnementsvormen:

    

Abonnement (€ 62,55)
5 gedrukte uitgaven & minimaal 10 x digitaal 'Speelgoed en Hobby | nieuws', klik hier

Proefabonnement (€ 8,95)
2 gedrukte uitgaven & minimaal 1 x digitaal 'Speelgoed en Hobby | nieuws', klik hier

Combinatieabonnement (€ 100,05, uw voordeel: € 25,05)
5 gedrukte uitgaven van Speelgoed en Hobby én 5 van Gemengde Branche &
minimaal 10 x digitaal 'Speelgoed en Hobby | nieuws' en 10 x 'Gemengde Branche | nieuws', klik hier

Abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar en automatisch verlengd.
Opzegging geschiedt schriftelijk een maand vóór het verstrijken van het kalenderjaar.


Uitgever

SOVD

Tel. 0348 - 41 97 71
speelgoedenhobby@vakcentrum.nl

Advertentieverkoop

Vakblad voor

Ondernemers en medewerkers in de speelgoedbranche

Aangesloten bij